Ádám Bodor

Vizza a fülesbagolyhoz
Copyright © Bodor Ádám 1992, 1997
Jelenkor, Pécs 1992; Magveto, Budapest 2002

Translation from Hungarian into Polish by

Tadeusz Olszaski, Małgorzata Komorowska-Fotek, and
Elżbieta Sobolewska,

with a postface by Piotr Matywiecki:

Zpowrotem do uszatej sowy


Opowiadania

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2007

ISBN 978-83-89755-70-4

Go Back