The image “http://www.ceebp.org/books/cosic_deklaracja_czarne.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.  

Bora Ćosić

Carinska deklaracija


© Feral Tribune, Zagreb 2000

Translation from Croatian into Polish by
Danuta Ćirlić-Straszyńska:

Deklaracja celna

Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2003

ISBN 83-87391-86-7

Go Back