The image “http://www.ceebp.org/books/grynberg_multesjovo.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.  

Henryk Grynberg

Zycie ideologyczne; Zycie osobiste

Panstwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1992
ISBN 83-06-02259-9

Translation from Polish into Hungarian by
Lajos Pálfalvi:

Idológiai élet; Magánélet

Múlt és Jövo Kiadó
Budapest, 2002

ISBN 963 9171 79 4

Go Back