The image “http://www.ceebp.org/books/kis-grobnica-czarne.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.  

Danilo Kiš

Grobnica za Borisa Davidoviča
(A Tomb for Boris Davidovich, Beograd 1976)
Copyright © by the Estate of Danilo Kiš

Translated from Serbo-Croatian into Polish by
Danuta Ćirlić-Straszyńska:

Grobowiec dla Borysa Dawidowicza

Wydawnictwo Czarne


Wołowiec 2005

ISBN 83-87391-79-4

Go Back