Ivan Čolović

 

Etno. Priče o muzici sveta na Internetu

(Ethno: The Story of World Music on the Internet)

© Ivan Čolović

Translation from Serbian into Polish by

Magdalena Petryńska:

Etno. Opowieści o muzyce świata w Internecie

Borderland, Sejny 2012

ISBN 978-83-61388-69-2

 

 

Go Back