The image “file:///C:/Users/Vera/Documents/CEEBP%20website/book%20annotations/czerwinsky-srednja-europa.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.  

Maciej Czerwiński

 

 Semiotyka dyskursu hystorycznego.

Chrowackie i serbskiesyntezy

 dziejów narodu

© Maciej Czerwiński & Wydawnictwo

Universytetu Jagellońskiego. Kraków 2012

 

Polish - Croatian translation by

 Neda Pintarić:

 

Naracije i znakovi.

Hrvatske i srpske sinteze

nacionalne povijesti

 

Srednja Europa

Zagreb 2015

ISBN 978-953-7963-22-4

Go Back