Raymond Detrez

Kosovo. De uitgestelde oorlog

© Raymond Detrez / Uitgeverij Houtekiet, Antwerpen 1999

ISBN 90-5240-495-X 

Translation from Flemish into Bulgarian

by Aneta Dancheva-Manolova:

Kosovo

Otlozhenata nezavisimost

Izdatelstvo “Kralica Mab”

Sofia 2008

ISBN 978-954-533-078

 

 

Go Back