Norbert Elias

Was ist Soziologie?

Copyright © 2004 Juventa Verlag

Weinheim und München, 1970, 1986, 2004

Translated from German into Polish by Bogdan Baran:

Czym jest socjologia?

Wydawnictwo Aletheia,

Warszawa 2010


ISBN: 978-83-61182-44-3

 

 

Go Back