Fitzroy Maclean

 

Eastern Approaches

Text copyright © Fitzroy Maclean, 1949

All rights reserved

First published by Penguin Books Ltd, London 1949

 

Translation from English into Albanian by

Aleksandër Koli:

 

Pranë lindjes

Kujtime nga fronti në bashkimin Sovjetik

dhe në Jugosllavi 1937-1939

 

Ombra Publishing House

Tirana 2017

 

ISBN 978-9928-06-166-9

Go Back