Amoz Oz

Sipur ‘al ahavah ve-hoshekh

(A Tale of Love and Darkness)

© Amos Oz 2002

Translated from English into Albanian by

Etleva Pushi and Sokol Bega:

Rrëfim për dashurinë dhe errësirën

Skanderbeg,

Tirana 2009


ISBN: 978-99943-51-41-1

 

 

Go Back