H. G. Adler

Panorama
Piper Verlag, München 1988
ISBN 3-492-10891-6

Translation from German by
Iva Kratochvílová:

Panoráma

Nakladatelství Barrister & Principal
Brno 2003

ISBN 80-86598-42-X

Go Back