The image “file:///C:/Users/Vera/Documents/CEEBP%20website/book%20annotations/rykhlo-austeria.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.  

Petro Rychlo

  Shibbolet.

In Search of Jewish Identity in German Language Poetry of Bukovina

© Petro Rychlo   

Translation from Ukrainian into the Polish by

Anna Chłopik and Paweł Jarosz:

 Szibbolet. Poszukiwania tożsamości żydowskiej w niemieckojęzycznej poezji Bukowiny   

Austeria 

Cracow & Budapest 2012 

ISBN 978-83-61978-35-0

Go Back