The image “file:///C:/Users/Vera/Documents/CEEBP%20website/book%20annotations/schenk-wysoki-zamek.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.  

Dieter Schenk

 

 Krakauer Burg.

Die Machtzentrale des Generalgouverneurs Hans Frank 1939-1945

Copyright © by CH. Links Verlag, Berlin, 2010

 

Translation from German into Polish by

 Paweł Zarychta:

 

Wawel jako ośrodek władzy generalnego gubernatora Hansa Franka w latach 1939-1945

 

Wysoki Zamek

Kraków 2013

ISBN 978-83-936117-3-7

Go Back