The image “http://www.ceebp.org/books/suljagic-czarne.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.  

Emir Suljagić

Razglednica iz groba
(Postcard from the Grave)
Durieux, Zagreb 2005
ISBN 953-188-222-3
Copyright © De Arbeiderspers, Amsterdam 2005

Translation from Bosnian into Polish by
Agnieszka Łasek, with epilog by © Wojciech Tochman, 2007:

Pocztówki z grobu

Czarne
Wołowiec 2007

ISBN 978-83-89755-90-2

Go Back