Georges Vigarello

Histoire du viol du XVIe au XXe siècle

 

© Éditions du Seuil, 1998

 

Translation from French into Polish by

Anna Leyk:

Historia gwałtu od XVI do XX wieku

Wydawnictwo Aletheia,

Warszawa 2010

 

ISBN 978-83-61182-56-6

 

 

Go Back