Světlana Aleksijevičová

Černobylskaja molitva (chronika buduščevo)

Ostože, Moscow 1998
Translation from Russian by
Milan Jungmann:
Modlitba za Černobyl. Kronika budoucnosti
Doplněk
Brno 2002
ISBN: 80-7239-082-1