Dubravka Ugrešić

Štefica Cvek u raljama života

Konzor & Samizdat B92, Zagreb & Belgrade 2001
ISBN 953-224-001-2 and 86-7963-114-0
Translation from Croatian into Polish by
Dorota Jovanka Ćirlić
Stefcia Cwiek w szponach życia
Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2002
ISBN 83-87391-66-2